Blog Cikgu Ramlan Pit

Cikgu Bahasa Melayu & Chef Dalam Masakan

Kata sendi

Kata sendi

Tatabahasa
bahasa Melayu
Morfologi
Jenis ayat
 1. Ayat penyata
 2. Ayat perintah
 3. Ayat tanya
 4. Ayat seru
Sintaksis
Golongan kata
Pembentukan kata
Lain-lain

Golongan kata sendi adalah golongan kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. Kata sendi menunjukkan perkaitan antara satu perkataan/frasa dengan perkataan/frasa yang lain.

Contoh:

 • Buku di pejabat (kata nama + kata sendi + kata nama)
 • Menyelam sambil minur air (kata kerja + kata sendi + frasa kerja)
 • Rosak kerana banjir melanda (kata sifat + kata sendi + frasa nama)

Fungsi kata sendi

Ada lima fungsi kata sendi:

 1. Menunjukkan tempat atau arah.
  melalui jalan dalam
  pada fikiran saya
 2. Menunjukkan masa.
  dalam tahun lepas
  sewaktu bulan biru
 3. Menunjukan sebab akibat.
  Kemalangan berlaku kerana jalan licin
  Sebab mulut badan binasa
 4. Menunjukkan pelaku.
  Perlawanan akhir itu dimenangi oleh Kedah FA
 5. Menunjukkan mangsa.
  Perompak itu kena belasah

Bahagian kata sendi

Kata sendi boleh dibahagikan kepada dua bahagian utama:

 • Sendi nama
 • Sendi kata

Sendi nama

Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa/kata nama. Antara kata sendi nama yang biasa digunakan ialah:

di
ke
kepada
pada
dari
daripada
seperti
dengan

Sendi kata

Kata sendi kata ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa/kata kerja, kata sifat dan kata tugas.

bagi
sambil
selepas
sebelum

Bentuk kata sendi

Kata sendi juga boleh dibahagikan mengikut bentuknya:

Sendi tunggal

antara
bagai
demi
hingga
kerana
sejak

Sendi berimbuhan

bagaikan
berikut
mengingat
merupakan
sehubungan
seputar

Sendi majmuk

atas sebab
bagaimanapun
dalam hal
daripada
di antara
kepada
oleh kerana
selain daripada

December 5, 2009 - Posted by | PMR

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: